توضیحات

  1. ارتقا سیستم

  2. سرویس و نگهداری

  3. نصب سخت افزار

  4. شارژ کارتریج

  5. تعویض قطعه سخت افزاری

  6. عیب یابی

  7. مونتاژ

  8. قراردادهای پشتیبانی