دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی ما

برنامه نویسی تحت وب

2,800,000(تومان)

مهندس وکیلی

66 ساعت

وردپرس

1,400,000(تومان)

مهندس وکیلی

28 ساعت

پایگاه داده ها

1,600,000(تومان)

مهندس اسمعیل زاده

40 ساعت