توضیحات

  1. اجرای Passiveشبکه
  2. راهکار های وایرلس مبنی بر میکروتیک
  3. نصب و راه اندازی سرور
  4. نصب و راهندازی سرویس های ویندوز سرور
  5. ارائه راهکار های امنیتی شبکه
  6. طراحی و پیاده سازی سیستم های نظارت تصویری
  7. طراحی و پیاده سازی سیستم های نظارت تصویری