دوره های آموزشی

هزینه شرکت در هر دوره

سخت افزار

200000 /تومان
 • دوره: 200ساعت
 • مدرس زهرا دباغی

وردپرس

697500 /تومان
 • دوره: 35ساعت
 • مدرس مهندس ملکناز دارفرین

فتوشاپ

10%تخفیف
10000000 /تومان
 • دوره: 250ساعت
 • مدرس مهندس ملکناز دارفرین

شبکه

324000 /تومان
 • دوره: 30ساعت
 • مدرس مهندس احد قاسمی

HTML

720000 /تومان
 • دوره: 50ساعت
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

MVC

1800000 /تومان
 • دوره: صفر تا 100
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

MVC

850000 /تومان
 • دوره: مقدماتی
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

MVC

1150000 /تومان
 • دوره: پیشرفته
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

C#

480000 /تومان
 • دوره: صفر تا 100
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

C#

950000 /تومان
 • دوره: مقدماتی
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

C#

600000 /تومان
 • دوره: پیشرفته
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

طراحی وب

9300000 /تومان
 • دوره: صفر تا 100 با sql,asp
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

طراحی وب

300000 /تومان
 • دوره: مقدماتی
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

طراحی وب

350000 /تومان
 • دوره: پیشرفته
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

ASP .Net

1200000 /تومان
 • دوره: 52ساعت
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

SQL

841500 /تومان
 • دوره: مدیریت داده
 • مدرس مهندس احد اسمعیل زاده

Verilog

700000 /تومان
 • دوره: 10 جلسه
 • مدرس دکتر علی اکبر دادجویان

FPGA

800000 /تومان
 • دوره: 10 جلسه
 • مدرس دکتر علی اکبر دادجویان

Proteus

600000 /تومان
 • دوره: 6 جلسه
 • مدرس دکتر علی اکبر دادجویان

Pspice

600000 /تومان
 • دوره: 6 جلسه
 • مدرس دکتر علی اکبر دادجویان

EWB

700000 /تومان
 • دوره: 6 جلسه
 • مدرس دکتر علی اکبر دادجویان

AltumDesign

1000000 /تومان
 • دوره: 10 جلسه
 • مدرس دکتر علی اکبر دادجویان

ثبت نام دوره های آموزشی

برای عضویت در دوره های آموزشی ثبت نام کنید

عنوان پیغام
متن پیغام
ثبت نام
دوره ها
عنوان پیغام
متن پیغام